Besplatna dostava za narudžbe iznad 66 €
Zahvaljujemo se na vašem povjerenju od 2012. do danas. Izaberi svoj paket.


POLITIKA PRIVATNOSTIOsiguravanje privatnosti
Sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, tvrtka Viva Medis doo dužna je štititi osobne podatke korisnika internetske trgovine www.fertilup.hr

Izjava o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika
Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik dati u web trgovini, kao i prilikom naručivanja proizvoda, uključujući i sadržaj narudžbe, bit će zaštićeni sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Viva Medis d.o.o. neće koristiti ove podatke u svrhu koja bi na bilo koji način oštetila korisnika ili drugu uključenu osobu. Tajnost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti povrijeđena ni u kojem obliku.

Podatke tvrtka može proslijediti samo partnerima koji se brinu o održavanju web stranice i osiguravaju nam hosting te partnerima koji nam omogućuju obavljanje naših usluga, odnosno usluge dostave i računovodstva. Povjerit ćemo im ime i prezime korisnika, adresu za dostavu, broj telefona i e-mail adresu.

Korištenjem web stranice korisnik potvrđuje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem ove politike privatnosti, osim ako za pojedine slučajeve nisu potrebni dodatni oblici privole. Ova se politika privatnosti može promijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Korištenjem ove web stranice nakon izmjena ili dopuna, korisnik potvrđuje da je suglasan s izmjenama i dopunama. Vaše osobne podatke pohranjujemo na način koji je u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. Podatke pohranjujemo u odgovarajuće zaštićene baze podataka na temelju izričitog pristanka pojedinca ili na temelju zakonski dopuštenih svrha.

Korištenje vaše adrese e-pošte:
Administrator će gore navedene podatke obrađivati u marketinške svrhe, odnosno za slanje e-vijesti osobi koja je dala privolu. Osoba koja daje ovu privolu potvrđuje da će administrator obrađivati gore navedene osobne podatke za vrijeme trajanja privole.

Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku otkazati registraciju i prestati koristiti internetsku trgovinu. To možete učiniti i odjavom od primanja e-novosti tvrtki Viva Medis d.o.o., pisanim putem na e-mail adresu: info@fertilup.hr ili poštom na adresu: Viva Medis d.o.o., Šijanska cesta 1b, 52100 Pula.

Isključenje odgovornosti
Tvrtka ne odgovara za štetu nastalu korisniku jer je prilikom registracije tvrtki dostavio netočne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na korisnika.

Prava korisnika odnosno kupaca prema općoj uredbi GDPR
Kako bismo osigurali poštenu i transparentnu obradu, Vi kao korisnik imate sljedeća prava temeljena na propisima

Pravo na povlačenje privole
Ukoliko ste kao korisnik dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka (za jednu ili više navedenih svrha), imate pravo opozvati tu privolu u bilo kojem trenutku, a da to ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je provedena. na temelju suglasnosti do njezina opoziva. (Prema zakonu iz članka 6b GDPR – obrada je nužna za izvršenje ugovora (razdoblje čuvanja: 10 godina), ili za provedbu mjera na zahtjev takve osobe prije sklapanja ugovora (razdoblje čuvanja: 5 godina).

Pravo na informiranost
Od tvrtke morate dobiti informaciju obrađuju li se osobni podaci u vezi s Vama te u tom slučaju dobiti pristup osobnim podacima i informacijama koje tvrtka obrađuje.

Pravo na ispravak i brisanje
Ako su osobni podaci netočni, tvrtka mora bez odgode ispraviti netočne osobne podatke. Također imate pravo dopuniti nepotpune podatke.

Pravo na brisanje (zaborav)
Imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka kada više ne postoji opravdani razlog za daljnju obradu.

Sprječavanje obrade moguće je u posebnim okolnostima:
  • kada obrada više nije potrebna u vezi sa svrhom prikupljanja i obrade; kada povučete privolu za obradu;
  • kada se protivite obradi i ako je obrada bila nezakonita;
  • kada je brisanje potrebno za ispunjavanje pravnih obveza (pravo EU-a ili države članice); kada je obrada povezana s ponudom usluga informacijskog društva djetetu.

Pravo na ograničenje obrade
Vrijedi u sljedećim slučajevima:
  • ako osporavate točnost osobnih podataka;
  • kada je obrada nezakonita i kada se protivite brisanju i tražite ograničenje korištenja;
  • kada podaci više nisu nužni u svrhu obrade, a potrebni su Vam za ostvarivanje pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost
Na vaš zahtjev, moramo vam dati obrađene podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu.

Pravo na prigovor
Možete se usprotiviti obradi u slučaju obrade za potrebe obavljanja poslova od javnog interesa ili u svrhu obnašanja javnih ovlasti i izravnog marketinga (uključujući profiliranje).

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi u kojoj imate stalno prebivalište, u kojoj je vaše radno mjesto ili u kojoj se povreda navodno dogodila, ako smatrate da se obradom osobnih podataka u vezi s Vama krše propisi o zaštiti osobnih podataka.
Kao korisnik, sve zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima, možete uputiti pisanim putem, tvrtki Viva Medis d.o.o. što možete učiniti tako da nas kontaktirate putem info@fertilup.hr
Korisnik je sam odgovoran za zaštitu osobnih podataka, na način da osigura sigurnost svog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku (antivirusnu) zaštitu svog računala.


Kontaktirajte nas Arrow down


Pošalji
Production: MMvisual
Payments Secure
InfinivitFertilupHemosens
Zapri Ova stranica koriste kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva. Kolačići su male datoteke koje preuzimamo na vaše računalo. Na taj način vas možemo prepoznati kada se vratite na našu stranicu. Koristimo sljedeće kolačiće: